Aktualności

Nagroda od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2020-02-10 16:25:08

Nagroda od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2020-02-10 16:25:08

LACROIX Electronics nagrodzone za aktywne działania na rzecz szkolnictwa branżowego na terenie województwa pomorskiego.

Podczas noworocznego spotkania dla Inwestorów i Partnerów PSSE otrzymaliśmy nagrodę za modelową współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego na terenie województwa pomorskiego.

Od wielu lat aktywnie współpracujemy ze szkołami powiatu kwidzyńskiego. Nasze działania skupiają się na współpracy dotyczącej praktycznej nauki zawodu. Chcemy przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Od 2015 roku obejmujemy patronatem klasę technikum elektronicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i razem z uczniami aktywnie uczestniczymy w wielu wydarzeniach szkoły. Zaczynaliśmy z 7 osobową klasą, obecnie najmłodsze roczniki liczą już po ok. 22 młodych pasjonatów elektroniki.

Prowadzimy zajęcia z Eksploatacji urządzeń elektronicznych dla  uczniów drugiej klasy technikum. Lekcje odbywają się na  terenie fabryki, dzięki czemu uczniowie poznającą procesy w praktyce.

W ramach programu praktyk przyjęliśmy ponad 50 uczniów w ciągu ostatnich dwóch lat.

Co roku wręczamy stypendia dla najlepszych uczniów, a najlepszych absolwentów zapraszamy na płatny staż w Dziale inżynierii testu i automatyzacji.

Od 5 lat prowadzimy również projekt Szkoła Bliska Pracy, który promuje szkolnictwo techniczne wśród młodzieży stojącej przed wyborem szkoły średniej. W czwartej edycji projektu wzięło udział aż 400 uczniów z powiatu kwidzyńskiego, przeprowadziliśmy 20 warsztatów z elektroniki i 18 warsztatów z robotyki. W tym roku projekt cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem.

Wiemy jak ważne jest szkolnictwo branżowe i chcemy wspólnie lokalnymi szkołami budować kadry przyszłości.

 

 

Aktualne wydarzenia

Rekrutacja na studia podyplomowe na P...
Rekrutacja na studia podyplomowe na P...

Rekrutacja na studia podyplomowe na P...

Od kilku lat Fundacja ECD wraz z Politechniką Gdańską oraz firmami partnerskimi (Flex, Lacroix Electronics, Assel, Jabil Circuit Poland, Radmor, Kitron, Northvolt, VECTOR BLUE HUB), współorganizuje studia podyplomowe, które odpowiadają potrzebom dynamicznie funkcjonującej w naszym regionie branży ICT. „Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych” (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) oraz „Zapewnienie jakości w branży technicznej” (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej) to studia o charakterze dualnym,  oparte głównie na wiedzy praktycznej – w przypadku każdego z kierunków większość zajęć jest prowadzona przez wykładowców – praktyków z...

Więcej...
„Inżynieria produkcji urządzeń elektr...
„Inżynieria produkcji urządzeń elektr...

„Inżynieria produkcji urządzeń elektr...

  Od kilku lat Fundacja ECD wraz z Politechniką Gdańską oraz firmami partnerskimi (Flex, Lacroix Electronics, Assel, Jabil Circuit Poland, Radmor, Kitron, Northvolt), współorganizuje studia podyplomowe, które odpowiadają potrzebom dynamicznie funkcjonującej w naszym regionie branży ICT. „Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych” (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) oraz „Zapewnienie jakości w branży technicznej” (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej) to studia o charakterze dualnym,  oparte głównie na wiedzy praktycznej – w przypadku każdego z kierunków większość zajęć jest prowadzona przez wykładowców – praktyków z firm part...

Więcej...
Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy
Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy

Joanna Gil, dyrektor personalna LACROIX Electronics w Kwidzynie, decyzją starosty kwidzyńskiego Jerzego Godzika została powołana do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie. Kadencja w PRRP obejmie lata 2020-2024.

Więcej...
Dyrektor generalny w Radzie Gospodarczej Politechniki Gdańskiej
Dyrektor generalny w Radzie Gospodarczej Politechniki Gda...

Dyrektor generalny LACROIX Electronics w Kwidzynie otrzymał powołanie do Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańską na lata 2020-2024. Rolą Pana Andrzeja Mrozika będzie wsparcie tego wiodącego w Polsce ośrodka nauk technicznych w aspektach biznesowych, mających wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.  

Więcej...
Wpływ na ludzi i środowisko
Wpływ na ludzi i środowisko

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat: informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Więcej...
Nagroda od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Nagroda od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

LACROIX Electronics nagrodzone za aktywne działania na rzecz szkolnictwa branżowego na terenie województwa pomorskiego. Podczas noworocznego spotkania dla Inwestorów i Partnerów PSSE otrzymaliśmy nagrodę za modelową współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego na terenie wojew&oacu...

Więcej...