Aktualności

Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy

2020-12-15 15:55:01

Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy

2020-12-15 15:55:01

Joanna Gil, dyrektor personalna LACROIX Electronics w Kwidzynie, decyzją starosty kwidzyńskiego Jerzego Godzika została powołana do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie. Kadencja w PRRP obejmie lata 2020-2024.

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rad zatrudnienia należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy,
4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
7) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8) opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń;
9) opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych;
10) opiniowanie celowości Programu Aktywizacja i Integracja.

Aktualne wydarzenia

Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy
Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy

Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy

Joanna Gil, dyrektor personalna LACROIX Electronics w Kwidzynie, decyzją starosty kwidzyńskiego Jerzego Godzika została powołana do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie. Kadencja w PRRP obejmie lata 2020-2024.

Więcej...
Dyrektor generalny w Radzie Gospodarc...
Dyrektor generalny w Radzie Gospodarc...

Dyrektor generalny w Radzie Gospodarc...

Dyrektor generalny LACROIX Electronics w Kwidzynie otrzymał powołanie do Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańską na lata 2020-2024. Rolą Pana Andrzeja Mrozika będzie wsparcie tego wiodącego w Polsce ośrodka nauk technicznych w aspektach biznesowych, mających wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.  

Więcej...
Wpływ na ludzi i środowisko
Wpływ na ludzi i środowisko

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat: informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Więcej...
Nagroda od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Nagroda od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

LACROIX Electronics nagrodzone za aktywne działania na rzecz szkolnictwa branżowego na terenie województwa pomorskiego. Podczas noworocznego spotkania dla Inwestorów i Partnerów PSSE otrzymaliśmy nagrodę za modelową współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego na terenie wojew&oacu...

Więcej...
Dziesiątki atrakcji, setki upominków i jeszcze więcej uśmiechów na twarzach dzieci!
Dziesiątki atrakcji, setki upominków i jeszcze więcej uśm...

Dziesiątki atrakcji, setki upominków i jeszcze więcej uśmiechów na twarzach dzieci!   W niedzielę 8 XII świętowaliśmy Mikołajki z Lacroix. Jak co roku dla dzieci naszych pracowników przygotowaliśmy moc atrakcji w hali KCSiR oraz seanse mikołajkowe w kinie. Milusińscy podczas zabawy spotkali swoje ulubione postacie bajkowe oraz...

Więcej...
Technicy Informatycy w Lacroix
Technicy Informatycy w Lacroix

Odwiedzili nas technicy informatycy z  zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. W czwartek 28 listopada po raz kolejny spotkaliśmy się z uczniami. Poruszyliśmy głównie temat świadomych, przemyślanych wyborów dalszej ścieżki edukacji lub kariery. Dla młodzieży przygotowaliśmy również zwiedzanie hal produkcyj...

Więcej...