Aktualności

Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy

2020-12-15 15:55:01

Joanna Gil w Radzie Rynku Pracy

2020-12-15 15:55:01

Joanna Gil, dyrektor personalna LACROIX Electronics w Kwidzynie, decyzją starosty kwidzyńskiego Jerzego Godzika została powołana do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie. Kadencja w PRRP obejmie lata 2020-2024.

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rad zatrudnienia należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy,
4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
7) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8) opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń;
9) opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych;
10) opiniowanie celowości Programu Aktywizacja i Integracja.

Aktualne wydarzenia

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ODWIEDZI...
TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ODWIEDZI...

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ODWIEDZI...

W listopadzie gościliśmy na naszym zakładzie grupę uczniów ósmej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie. Uczniowie odwiedzili nasz zakład w ramach szkolnego „Tygodnia przesiębiorczości”!   Całe spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji firmy LACROIX Electronics poprowadzonej przez Grzegorza Klonowskiego. Grzegorz, opowiedział uczniom historię naszej firmy oraz opowiedział o dziedzinach, w których jesteśmy specjalostami. Zapoznał uczniów również z produktami, które wytwarzamy bezpośrednio na naszym zakładzie. Całe spotkanie zakończyło się oprowadzaniem po firmie i zapoznaniu naszych młodszych słuchaczy z procesami produkcyjnymi LACROIX Electronics.   Za każdym razem jest nam niezmiernie miło gościć ucz...

Więcej...
X DNI POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EK...
X DNI POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EK...

X DNI POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EK...

W tym roku uczestniczyliśmy w X Dniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętnictwa na Politechnice Gdańskiej. Zapoznaliśmy studentów z kulturą naszej firmy i stanowiskami, na które aktualnie posiadamy otwarte rekrutacje. Przedstawiliśmy również produkty, które tworzymy od podstaw w naszym zakładzie. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Studenci Politechniki, oraz uczniowie młodsi,z technikum z ogromnym zaangażowaniem przyglądali się naszym produktom. Zadawali nam wiele pytań dotyczących pracy oraz praktyk – stanowisk, obowiązków, jak i systemu benefitów dla pracowników oraz pytań dotyczących naszych produktów i procesów produkc...

Więcej...
LACROIX produkuje dla PKP!
LACROIX produkuje dla PKP!

TECHNOLOGIA DLA BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA.   Jesteśmy przekonani, że technologia powinna przyczyniać się do tego, aby nasze życie stało się prostsze, a środowisko w którym żyjemy – zrównoważone oraz bezpieczne. Jako LACROIX wspieramy swoich Klientów w tworzeniu i budowie inteligentnych systemów oraz zarządzaniu nimi ...

Więcej...
SZKOŁA BLISKA PRACY - VI EDYCJA!
SZKOŁA BLISKA PRACY - VI EDYCJA!

Ruszyła VI edycja projektu „Szkoła bliska pracy”, której organizatorem jesteśmy My – LACROIX Electronics we wsółpracy z SEB-TEAM Edyta Jaworska oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego! Co wtorek na naszym zakładzie, będziemy gościć przedstawicieli ósmych klas szkół podstawowych, którzy stoją ...

Więcej...
Konferencja promująca projekt „Szkoła bliska pracy”
Konferencja promująca projekt „Szkoła bliska pracy”

W dniu 09.11.2022 r. w Kwidzyńskim Parku Technologiczno-Przemysłowym odbyła się konferencja wznawiająca i promująca projekt „Szkoła bliska pracy”, którego organizatorami są LACROIX Electronics, firma szkoleniowa SEB-TEAM Edyta Jaworska oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Podczas konferencji przedstawione zost...

Więcej...
Rekrutacja na studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej trwa!
Rekrutacja na studia podyplomowe na Politechnice Gdańskie...

Od kilku lat Fundacja ECD wraz z Politechniką Gdańską oraz firmami partnerskimi (Flex, Lacroix Electronics, Assel, Jabil Circuit Poland, Radmor, Kitron, Northvolt, VECTOR BLUE HUB), współorganizuje studia podyplomowe, które odpowiadają potrzebom dynamicznie funkcjonującej w naszym regionie branży ICT. „Inżynieria produkcji urządzeń el...

Więcej...